Форма входу

Стратегічний план

(розвитку та діяльності Регіональної Ради Спільнот)

У Львівській області

 

Бачення: ми – спільноти людей, що маємо високий ризик інфікування ВІЛ та ті, яких торкнулась епідемія ВІЛ/СНІД, бажаємо, щоб наші потреби були почуті місцевою владою,  мати низько пороговий доступ до профілактичних програм.

 

Місія: спільноти мобілізуються з метою підвищення впливу уразливих до ВІЛ/СНІД груп населення у системі прийняття рішень.

 

Стратегічні напрямки:

1. Ініціація створення центрів стаціонарного відділення задля надання комплексної допомоги хворим що мають діагноз ВІЛ-іфекція

2. Прийняття обласної програми протидії епідемії ВІЛ/СНІДу.

3. Мобілізація спільноти ЖКС в місті.

4. Подолання стигми та дискримінації уразливих до ВІЛ/СНІД  груп населення

 

Проблеми, що існують в регіоні:

•        Низький професійний рівень соціальних працівників та медичного персоналу ЛПЗ та НУО;

•        Низька мотивація СІН до групової роботи: групи самодопомоги, участь у тренінгах, інформаційних заняттях;

•        Відсутність ком’юніті центрів для ЖКС та ЧСЧ;

•        Низька мотивація ЖКС для проходження діагностики з приводу ТБ;

•        Відсутність стаціонарного відділення для людей з діагнозом ВІЛ-інфекція;

•        Не від налагоджена система безперебійного прийому ЗТ для пацієнтів сайтів ЗПТ;

•        Порушення норм чинного законодавства з боку правоохоронних органів по відношенню до ЧСЧ та пацієнтів сайтів ЗПТ;

•        Відсутність програм детоксикації для пацієнтів, що бажають вийти з програми ЗПТ;

•        Відсутність програм соціалізації для «випускників» РЕАБ-центрів, та учасників сайтів ЗПТ;

•        Відсутня обширна інформація в спільнотах про послуги, які існують в регіоні,

•        Слабка комунікація в середині спільнот;

•        Відсутність шприців та голок у місцях позбавлення волі;

•        Відсутня регіональна служба телефону довіри з ВІЛ/СНІД;

•        Низький рівень мобілізації групи ЖКС;

•        Прояви стигми та дискримінації з боку загального населення до ЧСЧ;

•        Низький рівень поінформованості ЧСЧ з приводу іх прав;

•        Наявність непрофесійного матеріалу в ЗМІ, низький рівень знань працівників ЗМІ, щодо правильності використання тих чи інших слів/термінів, при написанні статей та підготовки відео-матеріалу про ЧСЧ/ЛГБТ;

•        Низький рівень камін аутів у спільноті ЧСЧ;

•        У районних центрах є проблема з розповсюдженням статусів ЛЖВ без їх згоди працівниками ЛПЗ.

•        Відсутність сайту ЗПТ у місті Борислав, де на сьогодні найбільше скупчення представників групи СІН;

•        Не працює сайт ЗПТ по вул. Б.Хмельницького у Неділю, дози препарату не вистачає клієнтам на два дні, що в свою чергу спонукає клієнтів вживати інші препарати, для того, щоб зняти больові відчуття;

•        Не працює сайт в місті Дрогобич;

 

Наші сильні сторони:

1) Добре налагоджена комунікація між НУО, що працюють з різними УГ;

2) Всебічна підтримка УГ з боку Львівського Обласного Центру з боротьби та профілактики ВІЛ/СНІДу.

3) Відсутність упередженого ставлення представників різних УГ один до одного;

Наші слабкі сторони:

1)    Низький рівень наркоспоживачів до програм ЗПТ.

2)    Аморфність спільт ЧСЧ та ЖКС

 

Задачі:

1. Ініціювати проведення додаткових тренінгів на базі Львівсьго регіонального МІРЦу

2. Рекомендувати організаціям, що працюють з групою СІН проводити мотиваційну роботу,  з метою залучення СІН до групової роботи та програми ЗПТ;

3. Рекомендувати Всеукраїнським та закордонним донорам включити у план фінансування можливість створення ком’юніті для ЧСЧ та ЖКС у львівській області;

4. Провести адвокаційну компанію, щодо створення стаціонарного відділення для людей з діагнозом ВІЛ-інфекція;

5. Провести роботу з налагодження безперебійності прийому ЗПТ-припаратів;

6. Рекомендувати відповідальним органам провести роз’яснювальну роботу серед своїх працівників, щодо належного виконання норм чинного законодавства Укарїни по відношенню до УГ;

7. Ініціювати створення регіональної програми детоксикації для пацієнтів, що бажають вийти з програми ЗПТ;

8. Ініціювати створення програм соціалізації для «випускників» РЕАБ-центрів, та учасників сайтів ЗПТ;

9. Налагодити обмін інформацією в спільнотах, щодо послуг, які надаються НУО та ЛПЗ регіону;

10. Покращити комунікацію в УГ;

11. Рекомендувати департаменту з виконання покарань застосувати практику інших областей України, щодо розповсюдження шприців та голок серед споживачів ін’єкційних наркотиків, що знаходяться в МПВ;

12. Рекомендувати створення регіональної служба телефону довіри з ВІЛ/СНІД;

13. Рекомендувати НУО, покращити власну спроможність з мобілізації спільноти ЖКС;

14. Рекомендувати НУО провести серію тренінгів з прав людини для ЧСЧ;

15. Рекомендувати НУО провести серію тренінгів з коректного відтворення інформації про УГ;

16. Рекомендувати НУО провести серію тренінгів для працівників мед закладів, щодо відповідальності за розвосюдження статусу ЛЖВ;

Ініціювати створення сайту ЗПТ у місті Борислав;

17. Ініціювати роботу сайту ЗПТ по вул. Б.Хмельницького у Неділю.

18. Ініціювати роботу сайту ЗПТ в місті Дрогобич;

Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 67
Статистика