Форма входуПОЛОЖЕННЯ

про

ОРГОНОГРАМУ ТА РЕГЛАМЕНТ

БФ «АВАНТЕ»


 І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 В процесі управління та прийняття рішення, підпорядкування підрозділів БФ «Аванте» користується цим Положенням та законодавством України.

 

 ІІІ. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

1.      При прийнятті рішень персонал організації керується цим положенням та «Етичним кодексом» організації.

2.      Рішення прийняті керівниками вищих ланок є обов’язковими до виконання працівників нижчих ланок.

3.      Рішення керівників підрозділів розповсюджуються виключно на працівників, що є у підпорядкуванні даного керівника

4.      Рішення керівника організації є обов’язковими до виконання усіма працівниками організації і викладаються в наказах по організації з зазначенням відповідального за виконання рішення.

IV. ЗБОРИ ОРГАНЫЗАЦІЇ

1.      Порядок, частоту загальних зборів правління регламентує Статут організації.

2.      Загальні збори організації скликаються керівником організації за потребою та є обов’язковими для усіх працівників організації.

3.      Збори виконавців проекту збираються керівником проекту та відбуваються не рідше одного разу на місць, якщо іншого порядку не передбачено грантовою угодою в рамках якої відбувається фінансування даного проекту та є обов’язковими для усіх виконавців проекту.

4.      Збори інших підрозділів та ланок скликаються керівниками цих підрозділів та ланок і регламентуються керівниками цих підрозділів чи ланок.

5.      Збори усіх рівнів протоколюються, про що заповняється прокол таких зборів чи «чек лист» цих зборів, якщо іншої форми не передбачено Статутом організації чи грантовими угодами.

6.      Відповідальний за ведення протоколів є документатор проекту, секретар загальних зборів організації обирається загальними зборами організації.

V.  ПОРЯДОК ПІДПОРЯДКУВАННЯ

1.      Правління організації формується відповідно до Статуту організації.

2.      Директор організації призначається правлінням організації на загальних зборах організації.

3.      Усі працівники наймаються на роботу за основним місцем праці в штат організації, за угодами цивільно-правового характеру чи наймаються на виконання певних видів, об’ємів робіт директором організації.

4.      Функції директора організації може виконувати виконуючий обовФункції директора організації може виконувати виконуючий обов’язки директора організації, що призначається правлінням організації на загальних зборах організації.

5.      Заступник директора та головний бухгалтер є підзвітними та підконтрольними директору організації або виконуючому обов’язків директора організації.

6.      Медичні працівники, старший соціальний працівник, комірник та документатор, є підзвітні та підконтрольні керівнику проектів, керівник волонтерського блоку є підзвітний керівнику проектів.

7.      Соціальні працівники та інші консультанти, що  надають послуги клієнтам організації підзвітні та підконтрольні старшому соціальному працівнику в рамках виконання грантової угоди.

8.      Керівник волонтерського блоку є підконтрольний старшому соціальному працівнику, або іншому керівнику в залежності від функцій, що виконує волонтер.

9.      Фінансовий менеджер та інші працівники фінансового відділу є підзвітні та підконтрольні головному бухгалтеру організації.

10.  Задля належного виконання Статутних цілей, стратегічних завдань та умов грантових умов, персонал організації може обмінюватись інформацією в рамках своєї компетенції серед:

a.       Заступник директора та головний бухгалтер;

b.      Головний бухгалтер та керівник проектів;

c.       Документатор та старший соціальний працівник;

d.      Документатор та головний бухгалтер;

e.       Головний бухгалтер та комірник;

f.        Комірник та старший соціальний працівник.

g.       Комірник та документа тор.

11.  Комунікація між іншими працівниками відбувається лише з попереднього погодження керівника вищої ланки.

Затверджено
Директор БФ «Аванте»

Романець А.Б.
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 66
Статистика